วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สูตรการหาพื้นที่

วงกลม =22/7 (พาย)xเส้นผ่านศูนย์กลาง รูปว่าว = 1/2 x ผลคูนของเส้นทะเเยงมุม =5เหลี่ยมสูตรการหาพื้นที่คือ รูทเศษ 3ส่วนสี่ คูนด้านยกกำลังสองคูน 5 =6เหลี่ยมก็จะเป็นรูทเศษ 3ส่วนสี่ คูนด้านยกกำลังสองคูน 6 แต่ทั้งสองรูปนั้นต้องเป็น 5หรือ 6เหลี่ยมด้านเท่าเท่านั้นน่ะครับ สามเหลี่ยม =1/2xฐานxสูง พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า = กว้างxยาว พื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัส = ด้านxด้าน พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน = ฐานxสูง พื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน = 0.5xผลคูนของเส้นทแยงมุม พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู = 0.5xผลบวกของด้านคู่ขนานxสูง พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า หรือ ใดๆ = 0.5xเส้นทแยงมุมxผลบวกของเส้นกิ่ง พื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าว = 0.5xผลคูลของเส้นทแยงมุม พื้นที่วงกลม = 3.14x รัศมีกำลังสอง ปริมาตรทรงกรวย = 1/3xพื้นที่ฐานxสูง ปริมาตรทรงกลม = 4/3 พาย R^3 พื้นที่วงแหวน = (R-r)^2พาย สี่เหลี่ยมใดๆ = 1/2xผลคูณเส้นทแยงมุม สามเหลี่ยมใดๆ = 1/2xฐานxสูง ปริมาตรทรงปริซึม = พื้นที่ฐานxสูง พีระมิด = (1/3) x พื้นที่ฐาน x สูงx ด้านกำลัง2 พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า = เส้นทแยงมุม/2xผลคูณเส้นกิ่ง พื้นที่วงกลม = พายr ยกกำลัง2 พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู = 1/2xผลบวกด้านคู่ขนานคูณสูง 3 เหลี่ยมด้านเท่า = รูท 3/4xด้านกำลัง 2 3 เหลี่ยมหน้าจั่ว = ฐาน/4xรูท4*ด้านประกอบมุมยอดกำลัง 2 - ฐานกำลัง2 3 เหลี่ยมมุมฉาก = 1/2xผลคุณของด้านประกอบมุมฉาก วงกลม = พายrกำลัง2 หรือ 1/4 พายdกำลัง2 เมื่อ r คือรัศมี d คือเส้นผ่านศูนย์กลาง 4/3 x pi x r3 คือปริมาตรทรงกลม ไม่ใช่พื้นที่ 4 x pi x r2 คือพื้นที่ผิวทรงกลม ที่มาhttp://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=12580

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555